GDPR политика
mistral-icon
 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация за хотел Мистрал бихте могли да направите по един от следните начини:

 • пишете ни на e-mail: reservation@hotelmistralbg.com. 
 • директна резервация през нашият сайт : www.hotelmistralbg.com
 • обадете се на телефон: +359 0579 71130 ;
 • заповядайте на място в хотела.

 

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване. Потвърждение за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. 

 

1.3 Депозит в размер на  20% (двадесет) от общата сума по резервацията.е изискуем 7 (седем) календарни дни след потвърждение на резервацията. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, се заплаща до 3 дни преди настаняване ако е по банков път или в брой при настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

 

1.4. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направената резервация.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ

2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

 • пишете ни на e-mail: reservation@hotelmistralbg.com;
 • анулирайте през формата за резервации в нашият сайт www.hotelmistralbg.com.

 

2.2. При анулация на потвърдена резервация до 3 (три) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации. Платеният депозит се възстановява на клиента.

 

.2.3. При анулация на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

 

2.4 В случай на невъзможност за осъществяване на резервацията поради обявени ограничения във връзка с COVID 19 , хотелът възстановява платеният депозит на клиента в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста.

 

2.5 Хотел Мистрал запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. 

 

В тези случаи хотелиерът:

 • Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
 • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

 • Настаняване всеки ден след 14:00 ч.
 • Освобождаване на стаите до 12:00 ч.

 

3.2. За по-късно освобождаване клиентът може да се обърне към служител на рецепция, като съответно ще бъде таксуван по утвърден ценоразпис.Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

 

3.3. Домашни любимци не се настаняват.

 

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. 

 

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
 • В брой или чрез Кредитна или Дебитна карта в хотела
 • Чрез формата за резервации на www.hotelmistralbg.com.
 • Банков превод по следната банкова сметка

 

Банка : Първа Инвестиционна Банка

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG10FINV91501017283954

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1 Хотел Мистрал поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

 

5.2.Хотел Мистрал се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

 

5.3.Хотел Мистрал не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

 

5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. 

 

5.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

 

5.6. Всички цени, обявени в сайта на хотел Мистрал, както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

 

5.7. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела.

 

5.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, съхранявани извън персоналния сейф в тях, ресторантите или спа центъра, както и за щети, причинени от трети лица.

 

5.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

 

5.10. В стаите на хотел Мистрал не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът  запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

 

5.11. Клиентите, ползващи услугите на хотел Мистрал следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотел Мистрал.

 

5.12 Хотел Мистрал си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

 

5.13. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в хотела.

 

5.14. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.hotelmistralbg.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.error: Content is protected !!
Privacy Preferences
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки.